Nhapho.com cung cấp 4 gói dịch vụ thiết kế:

A. Thiết kế Nhà: trọn gói 25 triệu đồng/ nhà.

B. Thiết kế Nội thất: 3 triệu đồng/ phòng.

C. Điều chỉnh thiết kế, dịch vụ cộng thêm:

D. Thiết kế cao cấp: (trọn gói kiến trúc và nội thất) 240.000 đồng/m2 với nhà ở hiện đại, 300.000 đồng/m2 với nhà ở cổ điển.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-